Sain tehtäväksi vertailla kolmen eri sote-alan vaikuttajan sosiaalisen median alustojen käyttöä. Otin kohteekseni viime artikkelissa mainitsemani Tehy ry:n, Sairaanhoitajat ja THL:n. Tehy on Suomen suurin sote -alan ammattijärjestö, joka tarjoaa koulutusta, ammatillista tukea ja taloudellista edunvalvontaa. Sairaanhoitajat on Tehyn yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alla toimiva tutkimuslaitos, joka tutkii väestön terveyttä ja hyvinvointia, näihin liittyvän politiikan ja palvelujen vaikuttavuutta sekä ympäristöterveyttä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Kaikki kolme vaikuttajaa löytyvät Facebookista ja Twitteristä, joita käsittelen aiemmassa artikkelissani. Katsotaanpas, mitä löytyy.

Tehy

Tehy:n Facebook-sivut päivittyvät ahkerasti, päivittäin. Joskus useitakin kertoja. Tykkääjiä löytyy yli 68 tuhatta. Tehylle ei voi lähettää viestiä Facebookin kautta. Tehy jakaa omilla sivuillaan pääsääntöisesti omaa tuottamaansa sisältöä. Virrassa vilahtaa myös rennompia ja keveämpiä julkaisuja mm. miksi sairaanhoitaja on paras ystävä tai onnitteluja Suomelle lätkän maailmanmestaruudesta. Suurin osa julkaisuista saa osakseen muutaman kommentin ja tykkäyksen, mutta pieni osa aiheista aiheuttaa satojen kommenttien ketjun. Tehy osallistuu harvemmin kommentointiin itse, enemmänkin moderaattorin toimessa. Facebook vaikuttaa keskittyneen informaation jakamiseen. Tehyn Twitter on myös ahkerassa käytössä ja twiitteja satelee päivittäin. Tehy jakaa myös samaa omaa sisältöään, mitä Facebookistakin löytyy, mutta mukana on uudelleen twiittauksia. Tehy on jakanut muiden ajatuksia hoitotyöstä tai omiin sisältöihinsä liittyviä asioita. Virtauksessa on näkyvillä myös Tehyn vaikuttajia, kuten puheenjohtaja ja verkkotiedottaja. Twitter -tili kuvautuu rennompana ja vuorovaikutteisempana kuin Facebook.

Sairaanhoitajat

Sairaanhoitajien Facebook - sivut päivittyvät tasaisesti, muutaman kerran viikossa.  Tykkääjiä löytyy noin 25.5 tuhatta. Ensimmäisenä kun menee Sairaanhoitajien sivustolle, pompahtaa viesti-ikkuna auki.  Sairaanhoitajien sivuilta löytyy paljon itse tuotettua sisältöä, mutta myös ahkerasti viittauksia kansainvälisiin toimijoihin kuten WHO:n. Sivuilla löytyy paljon viittauksia tieteellisiin artikkeleihin. Facebook -sivuilla on myös paljon hoitajille suunnattua tsemppausta ja yhteisöllisyyden tuntua. Kommentoinnit ja tykkäykset ovat vähäisiä. Facebook vaikuttaa laajemmin hyödynnetyltä kuin Tehyn, sillä se luo enemmän vuorovaikutteista ja helpommin lähestyttävää kuvaa. Sairaanhoitajien Twitter päivittyy hieman ahkerammin kuin Facebook. Se on Facebookin kanssa saman sisältöinen. Twitterin puolella aiheisiin on tuotu lisänäkökulmaa uudelleen twiittailulla.

THL

THL:n Facebook - sivut päivittyvät epätasaisesti, joinain päivinä tulee useita jakoja ja sitten saattaa mennä muutama päivä ilman uutta sisältöä. Tykkääjiä löytyy vajaa 20 tuhatta.  Facebook- sivujen avautuessa, pompsahtaa viesti-ikkuna auki, kuten Sairaanhoitajillakin.  THL jakaa vain omaa tuottamaansa tietoja ja ei ota kantaa juhlapyhiin tai kansanjuhliin, kuten Tehy tai Sairaanhoitajat toivottelet hyvää vappua tms. Hyvin asiallista ja ministeriöllistä. Tykkäykset, kommentoinnit ja jaot ovat vähäisiä THL:n Facebookissa.  THL:n Twitter päivittyy samalla tavoin kuin Facebook ja samoin kuten Sairaanhoitajilla, twiitit tuotavat lisänäkökulmaa käsittelyssä oleviin aiheisiin.  THL:n asiantuntijat ovat aktiivisia twiittailijoita ja heitä nostetaan virallisilla sivuillakin uudelleen twiittien kautta esille. Virrassa vilisee eri alan tutkijoita ja THL:n entinen pääjohtajakin.  

Summa summarum

Kaikkien toimijoiden sosiaalisen median alustat ovat siististi ja ammattimaisesti toteutettu ja ne noudattelevat edustajiensa brändin värimaailmaa. Kaikki hyödyntävät alustaansa tiedon jakamiseen ja Twitter -virta tuo lisänäkemystä Facebookin sisältöön. Kukaan toimijoista ei ole onnistunut virittämään moniulotteista ja vuorovaikutteista keskustelua näillä alustoillaan. Mikä kai pitäisi olla se somen juttu - vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen alusta, jolla keskustellaan ja luodaan yhdessä sisältöä? Toki joskus itse pohdin, että onko some nykyään enää sellaista, mitä se on ollut 2000 -luvun alussa?